Ранна диагностика на тазобедрена и лакътна дисплазия

Тазобедрената и лакътна дисплазия са водещата причина за доживотна болка, инвалидизация и дори евтаназия при голям брой кучешки породи. Ранната диагностика (още в бебешка и “юношеска” възраст), макар и стъписваща за някои стопани поради наложителната заради нея седация на мъниците, е единственият шанс за навременна реакция с цел пълно отстраняване или драстично смекчаване на проблема.Всичко, …

Ранна диагностика на тазобедрена и лакътна дисплазия Read More »

Тест proBNP

Въпреки че ехокардиографията си остава златен стандарт в диганoстиката на сърдечните заболявания при котките, специфични маркери могат да са в допълнителна помощ на кардиолозите, както и меродавен ориентир за тези лекари, които нямат възможността да практикуват ехокардиографии.Натриуретичният пептид BNP е хормон, регулиращ кръвното налягане и водния баланс в тялото на натрия и загубата на вода …

Тест proBNP Read More »

A New Approach to Radial Nerve Palsy in Cats

We proudly present an innovative orthopedic technique for solving of severe neurological problem – radial nerve palsy in cats – with clinically proven constantly excellent results which surgery could be made by every middle or advanced skilled orthopedist supplied with VetWest implants and ordinary surgical and orthopedic equipment. Get more information and access the complete …

A New Approach to Radial Nerve Palsy in Cats Read More »

Изследване на цереброспинална течност

Изследването на цереброспинална течност е незаобиколима част от диагностичния алгоритъм на много патологични процеси на Централната нервна система. То може да бъде причина за изключване на много заболявания на ЦНС, както и поради високата си специфичност да се използва за доказване на много други. В най-голяма степен се използва за доказване или отхвърляне на възпалителни …

Изследване на цереброспинална течност Read More »

АКТХ – СТИМУЛАЦИОНЕН ТЕСТ

АДИСОНОВАТА БОЛЕСТ е другото име на хипоадренокортицизма – функционална недостатъчност на надбъбречните жлези. Палитрата от клинични и параклинични симптоми на заболяването е много разнообразна, а отсъствието на някои от тях при голяма част от болните пациенти почти правило. В същото време повечето признаци на заболяването са валидни и при много други заболявания. Терапията „на сляпо“ …

АКТХ – СТИМУЛАЦИОНЕН ТЕСТ Read More »

MultiSkan FC

В стремежа си да поддържа най-високите световни ветеринарни лабораторни стандарти, вкл. по отношение микробиологичната диагностика и терапия, VetDiaLab първа в България въведе за ветеринарни цели най-високия световен стандарт в тази клинична област: автоматизираната система за микробиологична (бактериална и гъбична) идентификация и химиотерапевтична чувствителност на световния лидер Erba Lachema – еталонно чувствителната, меродавна, прецизна и константна …

MultiSkan FC Read More »

SDMA Тест

Ветеринарна Диагностична Лаборатория има удоволствието да представи на Вашето внимание революционния метод за ранно диагностициране на всякакъв вид бъбречни увреждания при домашните любимци, а именно – SDMA теста! За да преценят здравния статус на бъбреците при домашните любимци, ветеринарните лекари традиционно разчитат в практиката си на нивата на уреята и креатинина в кръвта. Тъй като …

SDMA Тест Read More »

ProCyte DX

Уважаеми колеги,Ветеринарна Диагностична Лаборатория (VetDiaLab) има удоволствието да представи на Вашето внимание хематологичния анализатор на световния лидер във ветеринарната диагностика IDEXX – ProCyte DX.Посредством този апарат, хематологичната диагностика се издига на съвсем друго ниво – това не е просто Пълна Кръвна Картина (ПКК), а детайлен хематологичен анализ, който допринася за поставянето на максимално коректна диагноза, …

ProCyte DX Read More »