Хипoтиреоидизъм: различният подход

Хипотиреоидизмът е сред най-често срещаните хормонални проблеми при кучето, като причинява много разнообразна, понякога дори парадоксална симптоматика.
Представяме на Вашето внимание два много интересни хормонално обусловени тежки неврологични случая, ключови за разрешението на които наред с находчивия и безупречен лекарски алгоритъм се оказаха и прецизните лабораторни изследвания, изпълнени от VetDiaLab.
Авторът напомня, че хормоналните изследвания са сред видовоспецифичните и изпълнението им в хуманни или недоверени ветеринарни лаборатории е не само немеродавно, но нерядко фатално подвеждащо.

Hypothyroidism – Two Case Reports with a Different Approach (by Dr. Dimitar Ivanov, published in the Online Veterinary Journal “Vets on the Balkans”, July 29th, 2019)