Ранна диагностика на тазобедрена и лакътна дисплазия

Тазобедрената и лакътна дисплазия са водещата причина за доживотна болка, инвалидизация и дори евтаназия при голям брой кучешки породи. Ранната диагностика (още в бебешка и “юношеска” възраст), макар и стъписваща за някои стопани поради наложителната заради нея седация на мъниците, е единственият шанс за навременна реакция с цел пълно отстраняване или драстично смекчаване на проблема.
Всичко, което трябва да знаете за нея, както и какви са опциите при оперативно лечение при установен проблем, описахме подробно в нарочна статия, обнародвана на сайта на Българската асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология.