Изследване на цереброспинална течност

Изследването на цереброспинална течност е незаобиколима част от диагностичния алгоритъм на много патологични процеси на Централната нервна система. То може да бъде причина за изключване на много заболявания на ЦНС, както и поради високата си специфичност да се използва за доказване на много други. В най-голяма степен се използва за доказване или отхвърляне на възпалителни процеси от различно естество (бактериални, вирусни, паразитни и др.) на ЦНС. Може да бъде по-специфично от магнитен резонанс при възпалителни процеси, а също така увеличава чувствителността на резонанса при диагностиката им.  Освен осъществяване на различни изследвания на цереброспинална течност в собствената ни лаборатория изпращаме при нужда за допълнителна PCR диагностика съхранени по специален начин проби и в Лабоклин – Германия.

Колекцията на цереброспиналната течност се извършва в клиничния сектор на лабораторията ни след подпис на документ за информирано съгласие под пълна анестезия чрез пункция на cisterna magna и/или в лумбална област при спазване на необходимите правила за асептика и антисептика.

В случай че избирате материала за изследване да се вземе във външна за лабораторията ни клиника, необходимо да спазите следните правила:

  1. Предварително да ни приведете в готовност за изследването чрез телефонно обаждане с посочване на приблизителен очакван час за пристигане на пробата в лабораторията ни.
  2. Пробата трябва да се предостави за анализ не по-късно от 30 минути след добиването и от пациента и!
  3. Количеството на материала, което може да се добие от един пациент, е до 1ml/5kg телесна маса. Обикновено са напълно достатъчни общо 2 ml от пациент, разпределени по равно в два вакутейнера – един с ЕДТА и един с коагулант (това е необходимо, тъй като ЕДТА съхранява наличните клетки за по-дълъг период, тъй като стопира за известно време цитолизата, характерна за този вид материал. В същото време обаче EDTA, бидейки бактерицид, би попречил на микробиологичното изследване при наличие на бактериален възпалителен процес).
  4. Материалът не бива да се излага на резки температурни амплитуди!