ЦЕНОРАЗПИС VETDIALAB

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Всички посочени цени са в лева с ДДС с изключение на цените от каталога на Laboklin, които за без ДДС.
Отстъпката за бездомни пациенти на лабораторните услуги е 15%.
Всички изследвания за домашни и бездомни пациенти с обща сума равна на или надвишаваща 19 лв. включват и вземането на материала, ако не е изрично упоменато друго

ВАЖНО:

Предлагаме куриер (в рамките на гр. София), който събира вече взети проби от партньорски лечебни заведения. Цената на услугата е 3 лв., а заявка за нея може да бъде направена в делнични дни до 13:00 часа.

Стойността на подготовката и транспорта на една проба до лабораториите Laboklin (Германия) и ARTU (Холандия) е 60 лв.

Секция ХЕМАТОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
ПКК - 18 показателя Mindray19
ПКК - 22 показателя Abaxis28
ПКК - 25 показателя ProCyte (IDEXX)32
ПКК - 18 показателя Mindray +СУЕ24
ПКК - 22 показателя Abaxis +СУЕ33
ПКК - 25 показателя ProCyte (IDEXX) +СУЕ37
ДКК - мануално25
СУЕ15
ПКК - 18 показателя Mindray + ДКК мануално30
ПКК - 22 показателя Abaxis + ДКК мануално39
ПКК - 25 показателя ProCyte (IDEXX) + ДКК мануално43

Секция БИОХИМИЯ- единични показатели стандартно изследване

ИзследванеЦена
Общ белтък5
Албумин5
Урея5
Пикочна киселина5
Креатинин5
Глюкоза [за изследване с глюкомер или за глюкозна крива виж раздел „Други тестове“]5
Билирубин (общ+директен)5
Холестерол5
Триглицериди5
Креатин Киназа (CK)5
Лактат дехидрогеназа (LDH)5
АсАТ (AST) + AлАТ (ALT)5
Гама-GT (GGT)5
Алкална фосфатаза (ALP)5
Алфа амилаза (AMS)5
Натрий (Na)5
Калий (K)5
Калций (Ca)5
Фосфор (P)5
Магнезий (Mg)5
Фруктозамин65
Фенобарбитал – IDEXX плазмено ниво97
SDMА с цел ранна диагностика на ХБН90
Панкреатична липаза котка имунофлуоресцентен метод55
Панкреатична липаза куче имунофлуоресценен метод55
Серумен амилоид40
С-реактивен протеин 40

Забележка:
Изследване за жлъчни киселини се извършва само като част от пакет “Чернодробен профил” (вж. следващия раздел “Пакетни услуги”)
Изследване на единичен биохимичен показател на машина Reflovet – 9.00 лв.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ БИОХИМИЯ в или без комбинация с хематология

Изследване с апарат BioSystems (биохимичен) + Mindray (хематологичен).
Опционално хематологичното изследване може да се изпълни на машина Abaxis срещу допълнителни 6 лв. или на машина ProCyte (IDEXX) срещу допълнителни 15 лв.

ИзследванеЦена 
без ПККс ПКК
Пълна Биохимия [22 показателя]7380
Основен Панел за Малки Животни [Албумин, Урея, Креатинин, AST, ALT, ALP, Билирубин (общ + директен), глюкоза]4249
Панел „Панкреатична функция / остър корем” [основен панел плюс Na, K, -Амилаза, Холестерол, Ca]6269
Панел „Припадъци и колапс” [основен панел плюс Na, K, Ca, Mg]5663
Панел „Съмнение за ендокринна алопеция“ [основен панел плюс Триглицериди, Холестерол, Ca, CK]5259
Панел “ПД/ПУ/Хепаторенална дисфункция“ [oсновен панел дребни животни плюс -GT, Общ белтък, Калций, Фосфор, Холестерол]5259
Панел „Муслулни увреждане и дисфункция“ Мускулна травма [CK, AST, LDH, К, Na, Ca, Mg]4956
Панел „Сърдечни заболявания“ [К, Na, LDH, CK, AST]4249
Панел „Гериатричен регулярен скрийнинг“ [Общ белтък, Урея, Креатинин, ALT, Ca, Глюкоза, Холестерол] (препоръчва се на всеки 4 месеца)3239

Изследване с апарат CataLyst-IDEXX (биохимичен) + Mindray (хематологичен).
Опционално хематологичното изследване може да се изпълни на машина Abaxis срещу допълнителни 6 лв. или на машина ProCyte (IDEXX) срещу допълнителни 15 лв.

ИзследванеЦена 
без ПККс ПКК
Chem 4 (Cl, K, Na, Na/K ratio)5360
NSAID 6 (ALAT, ALP, UREA, CREAT, TP, UREA/CREAT ratio)6269
Chem 10 (ALB, ALP, ALAT, UREA, CREAT, GLU, TP, ALB/GLOB ratio, UREA/CREAT ratio, GLOB)7784
Chem 17 (ALB, ALP, ALAT, AMYL, UREA, Ca, Chol, CREAT, GGT, GLU, LIPA, PHOS, TBIL, TP, ALB/GLOB ratio, UREA/CREAT ratio, GLOB)122129
Equine 15 (AST, ALP, GGT, CK, LDH, TBIL, TP, UREA, CREAT, UREA/CREAT ratio, ALB, GLOB, ALB/GLOB ratio, GLU, Ca) [не се поддържа в наличност]142149
Урина: протеин/креатинин съотношение [не се поддържа в наличност]6269

Изследване с апарат VetScan-Abaxis (биохимичен) + Mindray (хематологичен).
Опционално хематологичното изследване може да се изпълни на машина Abaxis срещу допълнителни 6 лв. или на машина ProCyte (IDEXX) срещу допълнителни 15 лв.

ИзследванеЦена 
без ПККс ПКК
Фенобарбитал профил (Фенобарбитал плазмено ниво, ALB, ALP, ALT, AST, BUN, GGT, TBIL)6976
Comprehensive (ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, Ca, CRE, GLOB, Glu, K+, Na+, PHOS, TBIL, TP)7077
Prep 2 (ALP,ALT,BUN, Cre, Glu, TP)4956
Чернодробен профил ( ALB, ALP, ALT, BA (жлъчни к-ни)!, BUN, CHOL, GGT, TBIL)6370
Бъбречен профил (ALB, BUN, Ca, Cl-, CRE, Glu, K, NA, PHOS, tCO2)5360
Профил коне (ALB, AST, BUN, Ca, CK, Cre, GGT, GLOB, Glu, K+, Na+ , TBIL, tCO2, TP)6370
Профил птици и влечуги (AST, BA, Ca, CK, GLOB, GLU, K+, Na+, PHOS, TP, UA)6673
Профил електролити (Cl, K, Na, tCO2)5663
Диабетен профил (FRU, GLU, TRIG, CHO)4552

Секция ДИАГНОСТИКА НА УРИНА

ВАЖНО: Цените са без взимане на материала

ИзследванеЦена 
без седиментсъс седимент
Урина – автоматизирано отчитане (апарат Urit 50) на 10 показателя (глюкоза, билирубин, кетони, специфично тегло, кръв, pH, белтък, уробилиноген, нитрити, левкоцити)1434
Урина – мануално изследване на 10 показателя (глюкоза, билирубин, кетони, специфично тегло, кръв, pH, белтък, уробилиноген, нитрити, левкоцити)1030
Урина – автоматизирано отчитане на 14 показателя (глюкоза, билирубин, кетони, специфично тегло, кръв, pH, белтък, уробилиноген, нитрити, левкоцити, допълнително Микроалбумин, Съотношение протеин/креатинин в урина, Калций, Креатинин, Витамин С)2646
Урина: протеин/креатинин съотношение (CataLyst-IDEXX)6282
Седимент урина (микроскопия)2222

Секция МИКРОБИОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Микробиологична стандартна идентифицикация в биол. материал (24-48ч)29
Микробиологична стандартна идентифицикация ушен секрет (24-48ч)34
Антибиотикограма – 6 антибиотика (12-24ч)12
Антибиотикограма – разширена 12 антибиотика (12-24ч)19
Автоматизирана идентификация на микрооганизми в биол. материал до подвид, посредством LISASCAN Microb Automat (48-72ч)34
Автоматизирано изготвяне на антибиотикограма тип МИК (минимална инхибираща концентрация, съгласно EUCAST), посредством LISASCAN Microb Automat – 12 антибиотика (24ч)35

Секция ХИСТОПАТОЛОГИЯ

ВАЖНО: За ценоразписа на LABOKLIN моля погледнете техния актуален каталог.

ИзследванеЦена
Траен хистологичен препарат (парафинов срез) [изследване в България]65

Секция ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Копрологична овоскопия и ларвоскопия (флотационен метод)19
Копрологично изследване за белодробни паразити по метода на Берман19
Комбинирано копрологично изследване флотация + Берман30
Изследване на кръвни разстилки за наличие на протозои (както и на бактерии)39
Изследване на микрофиларии нативно и по Кнот (без типизиране)19
Изследване на микрофиларии нативно и по Кнот (с типизиране)39
Посявка за Malassezia spp.5
Антигенен тест+ микрофиларии нативно и по Кнот (без типизиране)49
Антигенен тест+ микрофиларии нативно и по Кнот (с типизиране )69
Доказване на Аngiostrongylus vasorum – антигенен от кръв60

Секция ДЕРМАТОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Трихограма (микроскопско изследване на косми, крусти, ушен секрет и настърган епител за дерматофити и паразити)20
Посявка за дерматофити (14 дни)35
Дерматологична цитология (отпечатък) 35
Застъргване (skin scraping)20
Пълен дерматологичен пакет (трихограма, цитология, тиксов отпечатък, лампа на Wood) без посявка49
Пълен дерматологичен пакет (трихограма, цитология, тиксов отпечатък, лампа на Wood) с посявка 79

Секция СЕРОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Toxoplasma Ab + Chlamydophila Ab – ELISA (кръвен серум)59
Canine Brucella Ab – ELISA (кръвен серум)59
Feline Coronavirus Ab – ELISA (кръвен серум)59
Canine Parvovirus (Аb) + Dispemper (Ab) – ELISA (кръвен серум)59
Canine Ehrlichia Ab - ELISA (кръвен серум)59
Canine Leptospira Ab - ELISA (кръвен серум)59

Секция ХОРМОНИ

ВАЖНО: При поръчка на четири или повече проби от един и същ хормон стойността на всяка една проба е 33 лв.

ИзследванеЦена
Прогестерон49
fТ344
fТ444
fТ3 + fТ479
TT4 (IDEXX)70
TT4+Cholesterol (Abaxis)60
TSH45
Кортизол49
Дексаметазон скрийнинг тест за Къшинг синдром (= три кортизолови измервания)110
ACTH stimulation test първичен (диагностичен)170
ACTH stimulation test вторичен (мониторингов)140

Секция ЦЕРЕБРОСПИНАЛНА ТЕЧНОСТ

ВАЖНО: Нужно е взимане на материала на място в клиниката към лабораторията, чиято стойност с упояването е допълнителни 90 лв., или пристигане в лабораторията на материала в два вакутейнера – с и без антикоагулант – до максимум 26 минути след началото на взимането. При просрочване на този период цитологията и камерното броене не са меродавни.

ИзследванеЦена
Цитология, камерно броене, глюкоза, общ протеин, посявка за микроорганизми и антибиотикограма150

Секция БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

ИзследванеЦена
Единичен (куче или котка)35
Двоен (куче или котка)40
Троен куче45
Троен котка58
IDEXX липаза55
IDEXX 4D60
ABAXIS 4D60
IDEXX единичен (куче или котка)46
IDEXX двоен (куче или котка)52
IDEXX троен (куче или котка)57
IDEXX хроничен панкреатит65
Тест proBNP (биомаркер при съмнения за исхемична сърдечна болест при котка)79
IDEXX Agiostrongylus vasorum60
Helicobacter pylori (кръвен серум)49
Панкреатична еластаза – фекален тест за доказване на екзокринна панкреатична недостатъчност67
Toxoplasma Ab (кръвен серум)39
Toxoplasma Ag (кръвен серум или изпражнения)39

Секция ДРУГИ ТЕСТОВЕ

ВАЖНО: При изследване за АРТТ и РТ пациентът трябва да е на място в една от клиниките към лабораторията – тази в кв. Борово – и кръв се взима непосредствено преди теста

ИзследванеЦена
Тест РИВОЛТА за доказване на ексудативен характер на течен материал39
Определяне на кръвна група на куче или котка50
APTT (активирано парциално тромбопластиново време) и PT (време за коагулиране на кръвта и протромбиново време)39
Глюкомерно изследване на кръвна глюкоза10
Глюкозна крива (неколкократни измервания на кръвната глюкоза и дневен стационар)80
Изследване на титър антитела срещу бяс300