ЦЕНОРАЗПИС VETDIALAB

Секция ХЕМАТОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
ПКК - 18 показателя Mindray30лв
ПКК - 22 показателя Abaxis44лв
ПКК - 25 показателя ProCyte (IDEXX)44лв
ДКК - мануално38лв
ПКК - 18 показателя Mindray + ДКК мануално40лв
ПКК - 22 показателя Abaxis + ДКК мануално54лв
ПКК - 25 показателя ProCyte (IDEXX) + ДКК мануално54лв
Гликиран хемоглобин39.98лв

Секция БИОХИМИЯ- единични показатели стандартно изследване

ИзследванеЦена
Общ белтък8лв
Албумин8лв
Урея8лв
Пикочна киселина8лв
Креатинин8лв
Глюкоза [за изследване с глюкомер или за глюкозна крива виж раздел „Други тестове“]8лв
Билирубин (общ+директен)8лв
Холестерол8лв
Триглицериди8лв
Креатин Киназа (CK)8лв
Лактат дехидрогеназа (LDH)8лв
АсАТ (AST) + AлАТ (ALT)8лв
Гама-GT (GGT)8лв
Алкална фосфатаза (ALP)8лв
Алфа амилаза (AMS)8лв
Натрий (Na) + Калий (K) + Хлор (Cl)39лв
Калций (Ca)8лв
Фосфор (P)8лв
Магнезий (Mg)8лв
Фруктозамин29лв
SDMА с цел ранна диагностика на ХБН в лаборатория Лабоклин99лв
SDMА с цел ранна диагностика на ХБН в VetDiaLab60лв
Панкреатична липаза котка имунофлуоресцентен стандартен метод/двоен метод66лв/69.99лв
Панкреатична липаза куче имунофлуоресцентен стандартен метод/двоен метод66лв/69.99лв
Серумен амилоид имунофлуоресценция 44лв
Серумен амилоид фотометрия88лв
С-реактивен протеин имунофлуоресценция 44лв
С-реактивен протеин фотометрия56лв
D-Dimer - за диагностицириане на DIC синдром при кучета,, белодробна тромбоемболия и др.44лв
Жлъчни киселини23.90лв
Фенобарбитал69лв
Протеин в цереброспинална течност или в урина39.90лв
Амоняк 49.90лв
GLDH39.90лв
Лактат29.90лв
Тропонин I44.98лв
Цистатин С44.98лв

ПАКЕТНИ УСЛУГИ БИОХИМИЯ в или без комбинация с хематология

Изследване с апарат Spin XS (биохимичен) + Mindray (хематологичен).
Опционално хематологичното изследване може да се изпълни на машина Abaxis или на машина ProCyte (IDEXX) срещу допълнителни 9 лв.

ИзследванеЦена 
без ПККс ПКК
Пълна Биохимия [22 показателя]99лв106лв
Основен Панел за Малки Животни [Албумин, Урея, Креатинин, AST, ALT, ALP, Билирубин (общ + директен), глюкоза]54лв61лв
Панел „Панкреатична функция / остър корем” [основен панел плюс Na, K, -Амилаза, Холестерол, Ca]83лв90лв
Панел „Припадъци и колапс” [основен панел плюс Na, K, Ca, Mg]96лв103лв
Панел „Съмнение за ендокринна алопеция“ [основен панел плюс Триглицериди, Холестерол, Ca, CK]82лв89лв
Панел “ПД/ПУ/Хепаторенална дисфункция“ [oсновен панел дребни животни плюс -GT, Общ белтък, Калций, Фосфор, Холестерол]82лв89лв
Панел "ПД/ПУ/Хепаторенална дисфункция + SDMA VetDiaLab"109лв116лв
Панел "ПД/ПУ/Хепаторенална дисфункция + жлъчни киселини еднократно изследване"83лв90лв
Панел "Bile acids stimulating test" = две изследвания на жлъчни киселини на 1 пациент55лв62лв
Панел „Мускулни увреждане и дисфункция“ Мускулна травма [CK, AST, LDH, К, Na, Ca, Mg]69лв76лв
Панел „Сърдечни заболявания“ [К, Na, LDH, CK, AST]68лв75лв
Панел „Гериатричен регулярен скрийнинг“ [Общ белтък, Урея, Креатинин, ALT, Ca, Глюкоза, Холестерол] (препоръчва се на всеки 4 месеца)50лв57лв
Панел "Диабетен профил" - глюкоза, фруктозамин, триглицериди, холестерол50лв57лв

Изследване с апарат VetScan-Abaxis (биохимичен) + Mindray (хематологичен).
Опционално хематологичното изследване може да се изпълни на машина Abaxis или на машина ProCyte (IDEXX) срещу допълнителни 9 лв.

ИзследванеЦена 
без ПККс ПКК
Фенобарбитал профил (Фенобарбитал плазмено ниво, ALB, ALP, ALT, AST, BUN, GGT, TBIL)99лв106лв
Comprehensive (ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, Ca, CRE, GLOB, Glu, K+, Na+, PHOS, TBIL, TP)105лв113лв
Prep 2 (ALP,ALT,BUN, Cre, Glu, TP)84лв91лв
Чернодробен профил ( ALB, ALP, ALT, BA (жлъчни к-ни)!, BUN, CHOL, GGT, TBIL)93лв100лв
Бъбречен профил (ALB, BUN, Ca, Cl-, CRE, Glu, K, NA, PHOS, tCO2)83лв90лв
Профил коне (ALB, AST, BUN, Ca, CK, Cre, GGT, GLOB, Glu, K+, Na+ , TBIL, tCO2, TP)93лв100лв
Профил птици и влечуги (AST, BA, Ca, CK, GLOB, GLU, K+, Na+, PHOS, TP, UA)93лв100лв
Профил електролити AB (Cl, K, Na, tCO2)81лв88лв
Диабетен профил AB (FRU, GLU, TRIG, CHO)75лв82лв

Изследване с апарат “Samsung” (биохимичен) + Mindray (хематологичен). Опционално хематологичното изследване може да се изпълни (препоръчително!) на машина Abaxis или на машина ProCyte (IDEXX) срещу допълнителни 9лв.

ИзследванеЦена 
без ПККсъс ПКК
Presurgical (GLU, BUN, CREA, BUN/CREA ratio, TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB ratio, ALT, ALP)79лв86лв
Comprehensive SAM (GLU, BUN, CREA, BUN/CREA ratio, TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB ratio, ALT, ALP, TBIL, CHOL, GGT, AMYL, LIP, PHOS, Ca)100лв107лв
Diabetes SAM (GLU, FRU, TRIG, CHOL)65лв72лв
Electrolyte SAM (Na, K, Cl, Na/K ratio)76лв82лв

Секция ДИАГНОСТИКА НА УРИНА

ВАЖНО: Цените са без взимане на материала

ИзследванеЦена 
без седиментсъс седимент
Урина – автоматизирано отчитане (апарат Urit 50) на 10 показателя (глюкоза, билирубин, кетони, специфично тегло, кръв, pH, белтък, уробилиноген, нитрити, левкоцити)29лв49лв
Урина – мануално изследване на 10 показателя (глюкоза, билирубин, кетони, специфично тегло, кръв, pH, белтък, уробилиноген, нитрити, левкоцити)22лв42лв
Урина – автоматизирано отчитане на 14 показателя (глюкоза, билирубин, кетони, специфично тегло, кръв, pH, белтък, уробилиноген, нитрити, левкоцити, допълнително Микроалбумин, Съотношение протеин/креатинин в урина, Калций, Креатинин, Витамин С)49лв69лв
Урина - относително тегло10лв30лв
Седимент урина (микроскопия)39лв

Секция МИКРОБИОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Идентифицикация на аеробни микроорганизми в биол. материал (24-48ч)49лв
Микробиологична стандартна идентифицикация ушен секрет аероби с маласеция (24-48ч)54лв
Антибиотикограма – 6 антибиотика (12-24ч)39лв
Антибиотикограма – разширена 12 антибиотика (12-24ч)55лв
Автоматизирана идентификация на микрооганизми в биол. материал до подвид, аероби и анаероби, (48-72ч)59лв
Автоматизирано
изготвяне на антибиотикограма тип МИК (минимална инхибираща концентрация, съгласно EUCAST) 12 антибиотика (24ч)
65лв

Секция ХИСТОПАТОЛОГИЯ

ВАЖНО: За ценоразписа на LABOKLIN моля погледнете техния актуален каталог.

ИзследванеЦена
Траен хистологичен препарат (парафинов срез) изследване в България90лв
Хистологичен препарат изследване в Лабоклин стандартна сложност180лв
Хистологичен препарат изследване в Лабоклин допълнителна сложност210лв

Секция ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Копрологична овоскопия и ларвоскопия (флотационен метод)39лв
Копрологично изследване за белодробни паразити по метода на Берман39лв
Комбинирано копрологично изследване флотация + Берман50лв
Изследване на кръвни разстилки за наличие на протозои (както и на бактерии)59лв
Изследване на микрофиларии нативно и по Кнот (без типизиране)39лв
Изследване на микрофиларии нативно и по Кнот (с типизиране)59лв
Посявка за Malassezia spp.28лв
Антигенен тест+ микрофиларии нативно и по Кнот (без типизиране)69лв
Антигенен тест+ микрофиларии нативно и по Кнот (с типизиране )99лв

Секция ДЕРМАТОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Трихограма (микроскопско изследване на косми, крусти, ушен секрет и настърган епител за дерматофити и паразити)40лв
Посявка за дерматофити (14 дни)55лв
Дерматологична цитология (отпечатък) 55лв
Застъргване (skin scraping)40лв
Пълен дерматологичен пакет (трихограма, цитология, тиксов отпечатък, лампа на Wood) без посявка89лв
Пълен дерматологичен пакет (трихограма, цитология, тиксов отпечатък, лампа на Wood) с посявка 119лв

Секция СЕРОЛОГИЯ

ИзследванеЦена
Toxoplasma Ab + Chlamydophila Ab – ELISA (кръвен серум)79лв
Canine Leptospira Ab - ELISA (кръвен серум)79лв

Секция ХОРМОНИ

ВАЖНО: При поръчка на четири или повече проби от един и същ хормон стойността на всяка една проба е 33 лв.

ИзследванеЦена
Прогестерон39лв
fТ454лв
TT4+Cholesterol (Abaxis)80лв
TT475лв
TSH55лв
TT4 + TSH79лв
fT4 + TSH79лв
fT4 + TT4 + TSH99лв
Кортизол стандартен/ Insight59лв/69лв
Дексаметазон скрийнинг тест за Къшинг синдром (= три кортизолови измервания) стандартен/ Insight120лв/139лв
ACTH stimulation test първичен (диагностичен) стандартен/ Insight190лв/199лв
ACTH stimulation test вторичен (мониторингов) стандартен/ Insight150лв/155лв

Секция ЦЕРЕБРОСПИНАЛНА ТЕЧНОСТ

ВАЖНО: Нужно е взимане на материала на място в клиниката към лабораторията, чиято стойност с упояването е допълнителни 90 лв., или пристигане в лабораторията на материала в два вакутейнера – с и без антикоагулант – до максимум 26 минути след началото на взимането. При просрочване на този период цитологията и камерното броене не са меродавни.

ИзследванеЦена
Цитология, камерно броене, глюкоза, общ протеин, посявка за микроорганизми и антибиотикограма170лв

Секция БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

ИзследванеЦена
Единичен (куче или котка)44лв
Двоен (куче или котка)49лв
Троен куче54лв
Троен котка59лв
4D77лв
4D IDEXX85лв
IDEXX единичен (куче или котка)62лв
IDEXX двоен (куче или котка)68лв
IDEXX троен (куче или котка)73лв
IDEXX хроничен панкреатит81лв
Тест proBNP (биомаркер при съмнения за исхемична сърдечна болест при куче или котка)49лв
IDEXX Agiostrongylus vasorum80лв
Helicobacter pylori (кръвен серум)79лв
Helicobacter pylori Ag (изпражнение)79лв
Toxoplasma Ab (кръвен серум)69лв
Toxoplasma Ag (кръвен серум или изпражнения)69лв

Секция PCR

ИзследванеЦена
Feline Respiratory Detection Kit /Calicivirus, Herpesvirus Type I, Chlamydia, Bordetella/248лв
Feline Immunodeficiency Virus /Feline Leukemia Detection Kit/128лв
Bartonella Henselae /Toxoplasma Gondii Detection Kit/128лв
Canine Respiratory Detection Kit /Distemper, Adenovirus, Parainfluenza Virus, Bordetella/227лв
Babesia Canis /Babesia Gibsoni Detection Kit/128лв
Canine Blood Parasite Detection Kit /Lyme disease, Ehrlichia Canis, Anaplasma, Heartworm/227лв
Hemotropic Mycoplasma Detection kit78лв
Canine Bistemper Virus Detection Kit (EDTA, eye, nasal ,throat swabs, cerebrospinal fluid)
78лв

Секция ДРУГИ ТЕСТОВЕ

ВАЖНО: При изследване за АРТТ и РТ пациентът трябва да е на място в една от клиниките към лабораторията и кръв се взима непосредствено преди теста

ИзследванеЦена
Тест РИВОЛТА за доказване на ексудативен характер на течен материал69лв
Определяне на кръвна група на куче или котка60лв
APTT (активирано парциално тромбопластиново време) и PT (време за коагулиране на кръвта и протромбиново време). Пациентът трябва да е на място и кръв се взима непосредствено преди теста.59лв
Глюкомерно изследване на кръвна глюкоза15лв
Глюкозна крива (неколкократни измервания на кръвната глюкоза и дневен стационар)110лв
Изследване на титър антитела срещу бяс360лв
Laboklin pruritus profile - small (for dogs)190лв
Laboklin pruritus profile - medium (for cats and dogs)600лв
Laboklin pruritus profile - small (for dogs)710лв
Laboklin Srarter set ASIT - до 8 алергена380лв
Laboklin REFILLASIT - до 8 алергена470лв
Artuvetrin Serum test560лв
Artuvetrin Therapy (1-4 allergens)390лв
Artuvetrin Therapy (5-8 allergens)480лв
Тестуване за титър на антителата срещу гана или аденовирус или парвовироза или панклевкопения или калицивироза или херпесвироза (нужни са или серум, или плазма)49лв
Фибриноген49.90лв