ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ХЕРНИАЛНИ МРЕЖИ

  • Подпомагат хирургичното възстановяване на по-масивни тъканни нарушения
  • Монофиламентна, полипропиленова, аналергенна мрежа
  • Не се скъсява постоперативно в и не се отхвърля от тялото
  • Неразплитаема и след изрязване на част от нея
  • Възможност за следваща употреба на остатъка (след газова стерилизация)
КОДОПИСАНИЕ
ZMS1515Полипропиленова херниална мрежа "STANDARD", 15 х 15 см; за пациенти над 18 кг
ZML1515Полипропиленова херниална мрежа "LIGHT", 15 х 15 см; за пациенти под 18 кг