Радост за родните ветеринарни невролози и бихейвиористи: Cognidine!

Когнитивните дисфункции са често подценявани от стопаните, а за съжаление и от немалко ветеринарни лекари, клинични състояния. Те не просто сами по себе си водят до страдание и жизнен дискомфорт, но са и сред отключващите и поддържащи фактори на множество тежки и дори фатални системни болестни състояния.
Много остри или мигновени процеси – инсулти, травми, възпаления, интоксикации – оказват трайно субклинично или клинично последействие върху Централната Нервна Система и налагат последваща терапия на ЦНС за възвръщане на състоянието отпреди болестния инцидент или процес. Много са и случаите дори на евтаназиране на възрастни животни далеч преди “отреденото” им време поради иначе овладяеми повтарящи се епизоди на дълбоко сенилно поведение, водещи до фатална загуба на собствените възможности на пациента да се поддържа в добро здраве или до влудяване на стопаните.
Изключително често възможни за коригиране с медикаменти и учител са и негативни системни поведенчески прояви при млади или малко по-зрели кучета, които са причина за емоционално травмиране на стопаните им, инциденти с животни и хора, изгонване на улицата, многократно преминаване от едни в други ръце или дори евтаназия.
За щастие най-после българските ветеринарни невролози и специалисти по поведенчески проблеми разполагат с продукт, даващ надежда при всички гореизброени проблеми. Тук представяме много накратко неговите изключителни характеристики, плод на десетки години клиничен опит, разработки и теренни изпитвания:

Cognidine