Колко надежден диагностичен показател е C – реактивният протеин (CRP /ЦРП)?

Плазменият белтък (ЦРП) е съществен елемент от защитните сили на всеки организъм. Продуцира се от черния дроб като цикличен гликопротеин и повишава плазмените си нива при инфекции, възпаление, тъканно увреждане. В днешно време на медицината са известни около тридесет протеина, маркиращи острата фаза на възпаление. Колко всъщност е надежден ЦРП като диагностичен параметър при кучето?

Повишените нива на ЦРП не диагностицират специфично заболяване! Те са единствено индикатор за нуждата от последващи диагностични мероприятия. Също така показателят ЦРП може да се ползва за контрол на адекватността на лекарствената терапия, като например ако се наблюдава понижаване на по-рано високи нива на ЦРП, то това е ясна индикация за положителен отговор към назначената терапия.

Така или иначе е важно да се знае, че ЦРП е изключително неспецифичен показател, който може да се повиши при много патологични състояния, като например възпаления от бактериален или вирусен произход, от ревматоидни състояния, тумори, тъканна некроза/травма, инфаркт на миокарда, венозна тромбоза, след хирургични манипулации и т.н.

Сравнен с по-отдавна известните индикатори за възпаление като СУЕ, левкоцитоза, повишен фибриноген, повишена ректална температура и т.н. ЦРП се явява по-ранно алармиращ параметър за налично възпаление, тъй като нивата му се повишават още през първите 4 часа на възпалителния процес. При това ЦРП е по-чувствителен и точен показател от СУЕ при вече настъпила остра възпалителна фаза – ако нивата на ЦРП са повишени, нерядко нивата на СУЕ може да са в норма. Също така нивата на ЦРП не се повлияват от стрес, т.е. трудно би могъл да се наблюдава фалшивоположителен резултат, така че ЦРП трябва да се възприема като надежден и ранен индикатор за започнал възпалителен процес.

Но винаги ли? При кои възпалителни състояния единствено няма да наблюдаваме повишаване нивата на ЦРП?: – при несистемни, локализирани възпаления, както и хиперадренокортицизъм.

Когато ползваме ЦРП за диагностични цели, трябва да имаме предвид, че повишените нива на ЦРП не са индикатор за нуждата от употреба на антибиотици, защото се повишава при всеки възпалителен процес (с изключение на горепосочените малки изключения), а не единствено при бактериално възпаление. Необходими са по-нататъшни диагностични процедури, за да се стигне до определяне причината за повишените нива на ЦРП, както и до обективна диагноза и съответно нуждата или липсата на нужда от използване на антибиотици.

ЦРП е видовоспецифичен показател. Поради това измерването му в хуманни лаборатории или на “ветеринарни” машини, сляпо копиращи хуманните методи и реактиви, е с немеродавни и непредсказуеми резултати. Много и с различна надеждност са методите за изследването му: ELISA, Radial Immunodiffusion, Electroimmunoassay, Immunotorbidimetry, Laser Nephelometry, Latex agglutination, Immunofluorometric assay и т.н. Във VetDiaLab изследваме кучешки ЦРП по най-надеждния в момента видовоспецифичен метод. Същото, разбира се, е в сила и за партньорите ни от референтната лаборатория Лабоклин.

Често срещани състояния при куче, съпроводени с повишаване нивото на ЦРП (mg/L):

 • Мастсел тумор – стойностите обикновено се движат около 7
 • Сарком – 20
 • Лимфоцитарни неоплазии – 30
 • Ринит, Аспергилоза – докъм 10
 • IMHA (Immune Mediated Hemolytic Anemia) – до и над 70 (значително понижение има на третия ден след старта на терапията). При съмнения за IMHA микроскопското изследване за наличие на сфероцити, за нивата на ЦРП и за нивата на ретикулоцити са задължителни!
 • SRMA – 35
 • Сепсис – до 40
 • Пиометра – 6
 • Постоперативно – до 74 през първия ден след интервенцията
 • GDV – повишава се при 75% от кучетата
 • Чернодробна енцефалопатия – значително повишение
 • Цистит – до 30 (по-значително е повишението при бактериален цистит)