Тест proBNP

Въпреки че ехокардиографията си остава златен стандарт в диганoстиката на сърдечните заболявания при котките, специфични маркери могат да са в допълнителна помощ на кардиолозите, както и меродавен ориентир за тези лекари, които нямат възможността да практикуват ехокардиографии.
Натриуретичният пептид BNP е хормон, регулиращ кръвното налягане и водния баланс в тялото на натрия и загубата на вода чрез бъреците, както и вазодилататорен регулатор. Той се синтезира и съхранява в сърдечните миоцити като промолекула – proBNP. Секрецията му е непрекъсната и се увеличава при прекомерното разтягане, налягане или разширяване на миоцитите на сърцето. Поради факта, че много форми на съдечните заболявания причиняват разтягане, като например хипертрофичната кардиомиопатия, BNP е удачен маркер за установяване на налично сърдечно заболяване. Накратко количеството циркулиращ BNP корелира с тежеста на стреса, упражняван върху сърдечния мускул.
Измерваната форма на BNP хормона е отцепила се от края на молекулата на proBNP форма. Самият NT proBNP е стабилна и с дълъг полуживот молекула, което го прави много добър индикатор за циркулиращия BNP.
Тестът SNAP proBNP демонстрира положителен или отрицателен резулат за циркулиращото количество NT-proBNP с гранична стойност ориентировъчно около 150 pmol/L. На принципа на интензивността на синята тестова точка, може да се отчита резултата, като много тъмна спрямо контролната точка интензивност на цвета корелира със сериозна тежест на стреса, оказан върху сърцето.
Важно!: При някои индивиди интензитетът на точката е възможно да варира от ден за ден и от седмица до седмица, но не и да бъде фалшиво отрицателен или фалшиво положителен.
В процеса на диагностика е важно и да се отхвърлят други диференциални заболявания, причиняващи стрес на сърдечната мускулатура, особено ако няма ехокардиографски отклонения. Такива са системно повишено кръвно налягане или хипертироидизъм, заболявания, които повишават работата на сърцето и в частност стреса върху него и обема на кръвта, с която се налага да работи сърдечният мускул. Концентрациите на NT-proBNP могат да се повишат и при котки с бъбречна недостатъчност или преренална азотемия следствие дехидратация. Тогава тестът също е с положителен резултат дори и при липса на сърдечно заболяване.
NT-proBNP SNAP test е много удачен вариант за периодична проследяваща диагностика на субклинични пациенти като често срещаните породи персийска, мейн куун, британска късокосместа, хималайска, бенгалска и други, независимо дали те имат наличен сърдечен шум или други признаци, или не.
Котки, при които има наличен шум, е възможно да бъдат отдиференцирани с теста, като се определи дали шумът е безобиден или е свързан със сърдечно заболяване или стрес. Котки с респираторни признаци са удачни пациенти за този тест с цел оценяване на респираторната тежест върху сърцето или разграничаване на сърдечен от респираторен пациент.
Тестът е много удачен и при пациенти, особено възрастни, които ще се подложат на анестезия или флуидна терапия с цел да бъде изяснен предварително сърдечният статус и да се определи дали самата процедура би довела до допълнителен риск при този конкретен пациент.
Тестът се изпълнява по полуколичествен метод и е с по-голяма чувствителност от количествен метод на отчитане, като е способен да улови покачване на стойностите още преди да има ехокардиогарфски изменения.