VetDiaLab

СЪОТНОШЕНИЕ ПРОТЕИН/КРЕАТИНИН В УРИНА

СЪОТНОШЕНИЕ ПРОТЕИН/КРЕАТИНИН В УРИНА Целта на измерването на съотношението протеин/креатинин в урината е много по-акуратното определяне на така важния показател уринен протеин, стандартизиран към концентрацията на креатинина, който от своя страна служи като маркер. Анализът е показан при животни с прекомерна за относителното тегло на урината им протеинурия – обикновено 2+ или повече при концентрирана …

СЪОТНОШЕНИЕ ПРОТЕИН/КРЕАТИНИН В УРИНА Read More »

ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ при домашните любимци

ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ при домашните любимци Установяването на чернодробен проблем при кучетата и котките изисква комплексен подход – клинични прегледи, ехография, кръвни изследвания, нерядко и биопсия. Кръвните изследвания стандартно включват ALP, ALAT, ASAT, GLU, CHOL, ALB, γ-GT. За съжаление все още много колеги при повишение на ALP и/или АЛАТ и/или ASAT и/или γ-GT или при понижение …

ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ при домашните любимци Read More »

Хипoтиреоидизъм: различният подход

Хипотиреоидизмът е сред най-често срещаните хормонални проблеми при кучето, като причинява много разнообразна, понякога дори парадоксална симптоматика.Представяме на Вашето внимание два много интересни хормонално обусловени тежки неврологични случая, ключови за разрешението на които наред с находчивия и безупречен лекарски алгоритъм се оказаха и прецизните лабораторни изследвания, изпълнени от VetDiaLab.Авторът напомня, че хормоналните изследвания са сред …

Хипoтиреоидизъм: различният подход Read More »

Тест proBNP

Въпреки че ехокардиографията си остава златен стандарт в диганoстиката на сърдечните заболявания при котките, специфични маркери могат да са в допълнителна помощ на кардиолозите, както и меродавен ориентир за тези лекари, които нямат възможността да практикуват ехокардиографии.Натриуретичният пептид BNP е хормон, регулиращ кръвното налягане и водния баланс в тялото на натрия и загубата на вода …

Тест proBNP Read More »

Изследване на цереброспинална течност

Изследването на цереброспинална течност е незаобиколима част от диагностичния алгоритъм на много патологични процеси на Централната нервна система. То може да бъде причина за изключване на много заболявания на ЦНС, както и поради високата си специфичност да се използва за доказване на много други. В най-голяма степен се използва за доказване или отхвърляне на възпалителни …

Изследване на цереброспинална течност Read More »

АКТХ – СТИМУЛАЦИОНЕН ТЕСТ

АДИСОНОВАТА БОЛЕСТ е другото име на хипоадренокортицизма – функционална недостатъчност на надбъбречните жлези. Палитрата от клинични и параклинични симптоми на заболяването е много разнообразна, а отсъствието на някои от тях при голяма част от болните пациенти почти правило. В същото време повечето признаци на заболяването са валидни и при много други заболявания. Терапията „на сляпо“ …

АКТХ – СТИМУЛАЦИОНЕН ТЕСТ Read More »

MultiSkan FC

В стремежа си да поддържа най-високите световни ветеринарни лабораторни стандарти, вкл. по отношение микробиологичната диагностика и терапия, VetDiaLab първа в България въведе за ветеринарни цели най-високия световен стандарт в тази клинична област: автоматизираната система за микробиологична (бактериална и гъбична) идентификация и химиотерапевтична чувствителност на световния лидер Erba Lachema – еталонно чувствителната, меродавна, прецизна и константна …

MultiSkan FC Read More »

SDMA Тест

Ветеринарна Диагностична Лаборатория има удоволствието да представи на Вашето внимание революционния метод за ранно диагностициране на всякакъв вид бъбречни увреждания при домашните любимци, а именно – SDMA теста! За да преценят здравния статус на бъбреците при домашните любимци, ветеринарните лекари традиционно разчитат в практиката си на нивата на уреята и креатинина в кръвта. Тъй като …

SDMA Тест Read More »

ProCyte DX

Уважаеми колеги,Ветеринарна Диагностична Лаборатория (VetDiaLab) има удоволствието да представи на Вашето внимание хематологичния анализатор на световния лидер във ветеринарната диагностика IDEXX – ProCyte DX.Посредством този апарат, хематологичната диагностика се издига на съвсем друго ниво – това не е просто Пълна Кръвна Картина (ПКК), а детайлен хематологичен анализ, който допринася за поставянето на максимално коректна диагноза, …

ProCyte DX Read More »