VetDiaLab

LABOKLIN и VETDIALAB напомнят: предлабораторната подготовка е ключов фактор за успешна лабораторна диагностика

LABOKLIN и VETDIALAB напомнят: предлабораторната подготовка е ключов фактор за успешна лабораторна диагностика Как бихме диагностицирали заболяванията без лабораторни изследвания? Независимо дали става въпрос за кръвна картина, откриване на патогени или друга патология – успешната диагностика без лабораторни анализи е невъзможна. Това, което често не се взема предвид, е колко важно е какво се случва …

LABOKLIN и VETDIALAB напомнят: предлабораторната подготовка е ключов фактор за успешна лабораторна диагностика Read More »

Колко надежден диагностичен показател е C – реактивният протеин (CRP /ЦРП)?

Плазменият белтък (ЦРП) е съществен елемент от защитните сили на всеки организъм. Продуцира се от черния дроб като цикличен гликопротеин и повишава плазмените си нива при инфекции, възпаление, тъканно увреждане. В днешно време на медицината са известни около тридесет протеина, маркиращи острата фаза на възпаление. Колко всъщност е надежден ЦРП като диагностичен параметър при кучето? …

Колко надежден диагностичен показател е C – реактивният протеин (CRP /ЦРП)? Read More »

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ПРИ АКИТА – НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ?

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ПРИ АКИТА – НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ? За трети път през изминалата година се налага да даваме отговор на идентичен въпрос, поради което решихме да го споделим с цялата ветеринарна общественост. И в трите случая колеги – практици ни информираха, че кучета от порода Акита с продромални признаци като колеблив апетит, намалена двигателна активност и …

ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ПРИ АКИТА – НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ? Read More »

MDR 1 ГЕНЕТИЧЕН ДЕФЕКТ: защо някои лекарства разболяват и дори убиват някои кучета?

MDR1 ГЕНЕТИЧЕН ДЕФЕКТ: защо някои лекарства разболяват и дори убиват някои кучета? Липсата на MULTI DRUG RESISTANCE TRANSPORTER (p-glycoprotein) е генетично детерминирана. Той играе ролята на транспортна помпа в мембраните на мозъчните клетки, предпазвайки мозъчната тъкан от нежелани субстанции. Последиците от дефекта са, че активната субстанция на най-различни лекарства навлиза в мозъчната тъкан директно, което …

MDR 1 ГЕНЕТИЧЕН ДЕФЕКТ: защо някои лекарства разболяват и дори убиват някои кучета? Read More »

ГЛУТЕНОВА НЕПОНОСИМОСТ ПРИ КУЧЕТА

ГЛУТЕНОВА НЕПОНОСИМОСТ ПРИ КУЧЕТА Причината това изследване да влезе в списъка с услугите на Лабоклин не е нарастващата популярност сред хората, а защото бе категорично доказано, че представители на голям брой породи кучета могат да бъдат чувствителни към глутеновия протеин. Тази непоносимост при кучетата все по-често бива наричана бива наричана кучешка целиакия или кучешка цьолиакия. …

ГЛУТЕНОВА НЕПОНОСИМОСТ ПРИ КУЧЕТА Read More »

СЪОТНОШЕНИЕ ПРОТЕИН/КРЕАТИНИН В УРИНА

СЪОТНОШЕНИЕ ПРОТЕИН/КРЕАТИНИН В УРИНА Целта на измерването на съотношението протеин/креатинин в урината е много по-акуратното определяне на така важния показател уринен протеин, стандартизиран към концентрацията на креатинина, който от своя страна служи като маркер. Анализът е показан при животни с прекомерна за относителното тегло на урината им протеинурия – обикновено 2+ или повече при концентрирана …

СЪОТНОШЕНИЕ ПРОТЕИН/КРЕАТИНИН В УРИНА Read More »

ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ при домашните любимци

ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ при домашните любимци Установяването на чернодробен проблем при кучетата и котките изисква комплексен подход – клинични прегледи, ехография, кръвни изследвания, нерядко и биопсия. Кръвните изследвания стандартно включват ALP, ALAT, ASAT, GLU, CHOL, ALB, γ-GT. За съжаление все още много колеги при повишение на ALP и/или АЛАТ и/или ASAT и/или γ-GT или при понижение …

ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ при домашните любимци Read More »

Хипoтиреоидизъм: различният подход

Хипотиреоидизмът е сред най-често срещаните хормонални проблеми при кучето, като причинява много разнообразна, понякога дори парадоксална симптоматика.Представяме на Вашето внимание два много интересни хормонално обусловени тежки неврологични случая, ключови за разрешението на които наред с находчивия и безупречен лекарски алгоритъм се оказаха и прецизните лабораторни изследвания, изпълнени от VetDiaLab.Авторът напомня, че хормоналните изследвания са сред …

Хипoтиреоидизъм: различният подход Read More »

Тест proBNP

Въпреки че ехокардиографията си остава златен стандарт в диганoстиката на сърдечните заболявания при котките, специфични маркери могат да са в допълнителна помощ на кардиолозите, както и меродавен ориентир за тези лекари, които нямат възможността да практикуват ехокардиографии.Натриуретичният пептид BNP е хормон, регулиращ кръвното налягане и водния баланс в тялото на натрия и загубата на вода …

Тест proBNP Read More »

Изследване на цереброспинална течност

Изследването на цереброспинална течност е незаобиколима част от диагностичния алгоритъм на много патологични процеси на Централната нервна система. То може да бъде причина за изключване на много заболявания на ЦНС, както и поради високата си специфичност да се използва за доказване на много други. В най-голяма степен се използва за доказване или отхвърляне на възпалителни …

Изследване на цереброспинална течност Read More »