ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ SURGICRYL PGA

  • Резорбируеми
  • Период на резорбция около 30 дни
  • Полифиламентни
  • Полигликолова киселина
  • Издръжливост на опън: около 50% след 21 дни

В ИНДИВИДУАЛНИ ФОЛИРАНИ ОПАКОВКИ

Предлагат се поединично или в картонени кутии от по 12 броя

КОДUSPДЪЛЖИНАИГЛА
111501174/075 смДъга 1/2, Ø 17 мм, taper point
112001223/075 смДъга 1/2, Ø 22 мм, taper point
113001262/075 смДъга 1/2, Ø 26 мм, taper point
11350140090 смДъга 1/2, Ø 40 мм, taper point
11400140-75175 смДъга 1/2, Ø 40 мм, taper point
116001483&490 смДъга 1/2, Ø 48 мм, taper point

В ПЛАСТМАСОВИ КАСЕТИ

Без игла – за лигатури или за вдяване в игла за многократна употреба
Съдържат и протектиращ шевния материал и тъканите противобактериален разтвор
Да се използват до 180 дни след първо отваряне

КОДUSPДЪЛЖИНАИГЛА
151514/015 m-
152023/025 м-
153052/050 м-
15355050 м-
15405150 м-
15505250 м-