MDR1 ГЕНЕТИЧЕН ДЕФЕКТ: защо някои лекарства разболяват и дори убиват някои кучета?

Липсата на MULTI DRUG RESISTANCE TRANSPORTER (p-glycoprotein) е генетично детерминирана. Той играе ролята на транспортна помпа в мембраните на мозъчните клетки, предпазвайки мозъчната тъкан от нежелани субстанции. Последиците от дефекта са, че активната субстанция на най-различни лекарства навлиза в мозъчната тъкан директно, което клинично води до следните признаци: атаксия, липса на координация, дезориентация, повръщане, тремор, кома и дори смърт.

Породите, при които е открит този генетичен дефект са: Bobtail, Collie, Border Collie, Australian Shepherd, German Shepherd, White Swiss Shepherd, Longhaired Whippet, Elo, McNab, Sheltie, Silken Windhound, Waeller

Първият продукт, при който са наблюдавани последствията от този дефект (още през 90-те години на миналия век), е ивермектинът, който е напълно безопасен при здрави животни дори и при максимални дози от 2000 mcg/kg, а токсичната доза за куче с MDR1-дефект е едва 150 mcg/kg!

69% от кучетата от тези породи нямат този дефект

26% от кучетата от тези породи са носители на генния дефект

5% от кучетата (5 % от всички кучета от тези породи, а не 5% от носителите на дефекта) ще проявят интоксикация след употреба на медикаменти от списъка, като при немалка част от тях изходът ще е летален.

Основната задача на ветеринарните лекари е да предупредят собствениците на гореспоменатите породи за генетичния проблем и да им предложат генетично изследване преди употреба на изброените по-долу медикаменти, а най-добре още в ранна възраст, за да е отрано известно дали е възможно безопасно по-нататък през живота на пациента да се употребява, ако се наложи, някой от тези множество на брой медикаменти. Следващата цел е елиминирането на животните, носители на генетичния дефект, от развъждане: тази настоятелна препоръка спрямо собствениците на пациенти – доказани носители на дефекта – също е задача на доверените за техните стопани ветеринарни специалисти.

МЕДИКАМЕНТИ ОТ КЛАС A – ДА НЕ СЕ употребяват при кучета с MDR1 дефект при никакви обстоятелства!

IvermectinDoramectinMoxidectinLoperamid

МЕДИКАМЕНТИ ОТ КЛАС B да се употребяват само под лекарско наблюдение, тъй като реакции възникват в някои случаи към някои от долуизброените субстанции.

 • Cytostatics: Actinomycin D, Daunorubicin, Docetxol, Doxorubicin, Etoposid, Imatinib, Irinotecan, Mitomycin C, Mitoxantron, Paclitaxel, Teniposid, Topotecan, Vinblastin, Vincristin
 • Immunosuppressives: Cyclosporin A, Sirolimus, Tacrolimus, Valspodar
 • Cardiac glycosides: Celiprolol, Digoxin, Diltiazem, Losartan, Methyldigoxin, Talinolol, Quinidin, Verapamil
 • Opioids: Fentanyl, L-Methadon, Morphin, Butorphanol
 • Antiemetics: Ondansetron, Domperidon
 • Antibiotics: Erythromycin, Grepafloxacin, Levofloxacin, Rifampicin, Sparfloxacin, Tetracyclines
 • Antifungals: Itraconazol, Ketoconazol
 • Antivirals: Amprenavir, Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir
 • Antiparasitics: Milbemycinoxim, Selamectin, Emodepsid (Profender®), Spinosad (Comfortis®)
 • Antiepileptics: Phenobarbital, Phenytoin
 • Antacids: Cimetidin, Ranitidin
 • Antiallergics (e.g. Ebastin®)
 • Glucocorticoids: Aldosteron, Corisol, Dexamethason, Methylprednisolon
 • OTHERS: Acepromazin, Atorvastatin, Colchicin, Fexofenadin, Terfenadin, Vecuronium

МЕДИКАМЕНТИ ОТ КЛАС C – продуктите да се употребяват стриктно според предписаната от производителя доза и форма с нулеви отклонения и интерпретации от лекари или стопани.

Stronghold ® (Selamectine), Advocate ® (Moxidectine), Milbemax ®, Program Plus® (Milbemycinoxime), Bravecto® (Fluralaner) и много други